Stort fynd av ”vit” vätgas i gruva – bubblar som i en jacuzzi