Studie: Inlandsisen på Grönland rör sig snabbare – påverkar havsnivån