Sveafastigheter tillsätter nya styrelseledamöter inför ägarspridning