Svensk miljonsatsning på återbruk av kärnbränsle – ”Kunskapen kan finnas i Ryssland”