Svenska kronan når lägsta nivån mot euron sedan oktober 2020