Tech-världens ”huvudstad” styr spårvagnar – med disketter