Test: ”Ett fränt pendelfordon som även är utsläppsfritt”