Test: ”Ljudjättens träningslurar är en stor besvikelse”