Testet avslöjar: Utmanarens designfel kan leda till livsfara