Thedéen om prissättningen: På väg att normaliseras