Trafikverket satsar på prediktiv analys och automatisering -”potentialen är enorm”