Trägolv skulle kunna generera energi när vi går på dem