Trots brexit – London fortsatt ohotat som en av världens ledande finanscentrum