Två byggmetoder krävs för E6:an efter det stora jordskredet