Tydliga avtal – en framgångsfaktor för integration av IT och OT