Undersökning: Privatägda företag har större tro på egen tillväxt än börsbolag