Unikt fall – meteoritjägare överklagar till Högsta domstolen