Uppgifter: Ytterligare ett företag får i uppdrag att tillverka Iphone