Upphandling klar – de blir Sveriges Radios konsulter