Vattenfall går vidare med kärnkraftsplaner – oklart hur många reaktorer det blir