Vattenfall säljer halva vindkraftsparken – till tysk kemijätte