”Vi befinner oss i en kritisk punkt i debatten om digitala valutors framtid”