Vinstfall för svensk vindkraftsoperatör – men bättre än väntat