Wallenstam om rapporten: ”Alla siffror ser bättre ut”