Windows 11-bugg återställer Aktivitetsfältet från Windows 10