”Ägarkrisen i Nynas når sitt slut” amerikansk kapitalförvaltare köper 49,9 procent av bolaget”