Andreas Bergwall spelar borta -en kilometer från hemmet