”Återigen – regler för tvister om företagshemligheter måste reformeras”