Pixel 8 får tillgång till lokala språkmodellen Gemini Nano, trots allt