Bland 324 börsbolag finns endast en styrelseledamot under 30 år