Chrome kommer skydda lösenord från att raderas av misstag