”Corellium ingår förlikning med Apple, fortsätter sälja virtualisering av IOS”