De fastkörda styrstavarna är loss – Forsmark 2 snart i drift