De tappar flaggskeppsprojekt inom havsbaserad vindkraft