Tät kamp om genredigerade grödor i EU – ska godkännas lättare