Dells nya giv: färgkodar personalen efter hur mycket de är på kontoret