Spotifys oro ”Skatterna dränerar Sverige på talanger”