Den slutgiltiga teorin om vårt mystiska universum – är vi något på spåret?