Det kan bli mål för kärnvapen – ”Vi måste planera för det i totalförsvaret”