EU undersöker huruvida Apple, Google och Meta verkligen tillmötesgår DMA