”Försvaret av Sverige blir en ny uppgift för många teknikbolag”