”Fundler om nya tjänsten, penningtvätt och hur det gick med Nord Fondkommission”