”Ge alla hushåll – även i lägenhet – samma villkor för solceller”