Google kommer att erbjuda ’Bard Advanced’ som en betaltjänst