GPT-4 är nästan lika bra som expertläkare på att analysera ögonsjukdomar