Gripenplan i luften – här är Sveriges första Natoinsatser