Här ska vi ta skydd om kriget kommer – inga nya sedan 2002