Högsta på sexton år – rusning till ingenjörsutbildningarna