Ingen hejd på molnets tillväxt – nu skärps hållbarhetskraven