Jätteanläggning för infångning av koldioxid får klartecken i domstol